Posts Tagged ‘adab pergaulan’

Adab Adab Pergaulan, Penyebutan Persahabatan dan Persaudaraan (Bagian 2)


Diantara adab-adab pergaulan adalah

22.    Mengetahui nama-nama saudara dan nasab mereka
Mengetahui nama-nama saudara dan bapak-bapak mereka agar tidak mengurangi hak mereka.
23.    Menjauhi dengki
Diantara adap pergaulan adalah menjauhi dengki dan senantiasa berlapang dada dan memaafkan saudara. Berkata hilal Ibnu ‘ala,”Aku tetapkan jiwaku untuk tidak melakukan kejelekan dan kedurhakaan kepada seorangpun karena mencontoh bait-bait ini: “ Tatkala aku memaafkan dan tidak iri dengki kepada seorangpun maka aku selamatkan jiwaku dari mendungnya permusuhan, akupun mengucapkan salam kepada musuhku ketika bertemu untuk menolak kejelekan dariku dengan salam itu dan aku tampakkan keceriaan kepada orang yang aku benci seakan-akan diriku dipenuhi dengan kegembiraan..”” dan Ahmad Ibnu Ubaid bersyair: “Barang siapa yang tidak menutup matanya dari kesalahan teman maka ia akan mati dalam keadaan banyak mencela dan barangsiapa yang bersungguh2  mencari kesalahan orang maka ia akan temukan dan tidak ada seorangpun yang selamat darinya.”

Continue reading

Advertisements